OBS De Regenboog en OBS Binnenstad overmeesterd!
28 november 2019

Naast het groeiende tekort aan leerkrachten in algemene zin verdient het gebrek aan mannen voor de klas onze bijzondere aandacht. Het unieke en landelijke project "Overmeesteren" sluit hier naadloos bij aan. Dit project streeft naar meer diversiteit in het onderwijs en richt zich hierbij met name op het nijpende tekort aan mannen in het primair onderwijs. Deze actie moet dan ook gezien worden als een eerste stap in de goede richting. 

 

In het kader van het project "Overmeesteren" organiseerde de Nieuwste Pabo (dNP) op woensdag 27 november jl. samen met Stichting kom Leren een ludieke actie. Twee van onze basisscholen in Maastricht, OBS De Regenboog en OBS Binnenstad, werden overmeesterd. Mannelijke studenten en docenten van dNP namen de regie volledig over. Alle groepen van beide scholen hadden op deze dag een meester (of zelfs wel 2, 3 of 4) voor de klas staan. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren