Verkiezingen GMR
17 juni 2021

Vanwege een viertal vacatures voor de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden er (digitale) verkiezingen gehouden. Deze vinden plaats op 21-22-23 juni 2021. De oudergeledingen van de Medezeggenschapsraden van de

19 kom Leren-scholen mogen hun stem uitbrengen op de kandidaten, die zich gemeld hebben. De vier kandidaten met de meeste stemmen zullen vanaf het nieuwe schooljaar (2021/2022) starten in de GMR.

 

De GMR is dé plek waar ouders, leerkrachten en ondersteunend personeel invloed kunnen uitoefenen op het beleid van kom Leren. Onderwerpen waarover beslist moet worden, kunnen worden voorzien van een advies of instemming. Goede medezeggenschap is nodig voor een onderwijsorganisatie. Er is binnen de GMR een prettige, professionele en soms ook informele sfeer waarbij iedereen de ruimte krijgt zijn/haar mening uit te dragen

 

Heb je vragen of opmerkingen? Mail ze dan naar gmr@kom-leren.nl

 

De verkiezingscommissie GMR bestaat uit;

 

Miel Duysens             ambtelijk secretaris GMR

Mandy Rouwet           bestuurlijk secretaris GMR / ouder

Peter Scheren            lid GMR / leerkracht

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren