De best passende directeur voor elke school
28 april 2021

Aan het roer van elke school van kom Leren staat een kundige directeur. Toch is de ene leider de andere niet. Iedereen heeft andere kwaliteiten. Iedereen heeft ook andere ontwikkelbehoeften. Net als de scholen zelf. Daarom besloten Stef Niekamp en Inge Ambaum-Jordens, het nieuwe College van Bestuur, om die behoeften te verkennen. Ze vroegen de directeuren wie er zin had om 'te bewegen'. Wie oren had naar een nieuwe start op een andere werkplek. En welke andere ontwikkelwensen er waren. Meerdere directeuren reageerden enthousiast. Daarop creëerden zij samen een uniek mobiliteitsprogramma: Zin in Bewegen.

 

Begin dit jaar opende het nieuwe Integraal Kindcentrum ZIEZO. In aanloop daarnaartoe zocht kom Leren een nieuwe directeur voor deze school. "De directeuren van de fusiescholen De Perroen en De Kring zouden verhuizen naar een andere school", vertelt Inge. "Dat zette mijn collega Stef en mij aan het denken: zouden niet méér directeuren van werkplek willen wisselen? Een nieuwe omgeving en leidinggevende kan verfrissend zijn. Het biedt directeuren én scholen nieuwe kansen en uitdagingen."

 

Van vier scenario's naar één

Daarom vroegen Stef en Inge wie een herverdeling wilde verkennen en wie iets voor mobiliteit zou voelen. Een aantal directeuren had Zin in Bewegen. Alle directeuren gingen in groepen met elkaar in gesprek over hun persoonlijke leidinggevende kwaliteiten én uitdagingen op de middellange termijn voor hun school. Daarna maakten ze in viertallen een voorstel met de vacant komende scholen plus een passende directeur. Inge: "Daar rolden vier scenario's uit, met verschillen én overeenkomsten. Dat moest in goed overleg één scenario worden. De collega’s kozen een groep die dit samen met ons zouden maken. Voor sommigen voelde dat ongemakkelijk, zij gingen immers over de toekomst van hun collega's beslissen. Maar het ging Stef en mij vooral om het proces, om het samen leggen van die puzzel. En dat is goed gelukt. Tijdens een open, respectvol gesprek zijn we met elkaar tot een passende herverdeling gekomen."

 

Buiten de lijntjes

Wat beter had gekund, was het voorkomen dat de medezeggenschapsraden (MR), de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en sommige teams zich buitenspel voelden gezet. Stef begrijpt dat echter wel: "Zij zijn tijdens het proces meegenomen door hun directeur, in plaats van aan de voorkant bevraagd op wat zij zouden willen voor hun school. Daarmee hebben we buiten de lijntjes gekleurd. Maar de reden dat we het proces op deze manier hebben doorgezet, was de enthousiaste dynamiek. De energie van het proces en de directeuren wilden we niet onderbreken. Laat ik wel benadrukken, dat deze werkwijze eenmalig was. Als in de toekomst nog eens sprake is van mobiliteit op directieniveau, dan benaderen we dat weer vanuit de teams. Dan vragen we hén wat ze nodig hebben en welke kwaliteiten ze zoeken in een leidinggevende."

 

Samen voor goed onderwijs

Inmiddels heeft elke MR zijn vertrouwen in de herverdeling uitgesproken. Net als de GMR. De eerste directeuren zijn al op hun nieuwe werkplek begonnen, later dit jaar volgen er meer en per 1 januari 2022 de laatste. Inge: "We zien dat directeuren nog steeds onverminderd enthousiast zijn. Ook is er onderling meer (ver)binding en zicht op elkaars kennis en kwaliteiten. Directeuren zoeken elkaar sneller en makkelijker op. Dat draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling, aan die van hun school én aan waar we ons elke dag voor inzetten: samen voor goed onderwijs."

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren