5 juli 2023

Koersplan 2023-2027 gepresenteerd

Koersplan 2023-2027 gepresenteerd

Vandaag is ons nieuwe Koersplan ‘Tot hier en nu verder!’ gepresenteerd! Hierin vertellen we wat we bij onze onderwijsstichting belangrijk vinden. De Koers helpt ons om de komende vier jaar uitvoering te geven aan onze visie: Samen voor goed onderwijs. Het plan biedt houvast om (strategische) keuzes te maken.

De Koers hebben we de afgelopen maanden voor en met z’n allen gemaakt: kinderen, ouders, collega's op de scholen, stafmedewerkers, Raad van Toezicht en College van Bestuur. Dat heeft geresulteerd in een Koersplan voor volwassenen én een versie voor kinderen. Zij zijn immers ‘degenen waarvoor kom Leren op aarde is’, voor wie we het allemaal doen. Daarom hebben we hen betrokken bij de totstandkoming van onze Koers. De leerlingenraden hebben actief meegepraat over wat zíj belangrijk vinden op school. Dat hebben we verwerkt in het plan.

Drie pijlers

Het Koersplan rust op drie pijlers die al stevig zijn verankerd in onze organisatie: De Mens Centraal, Talentontwikkeling & Diversiteit, Leer- & Leefgemeenschap in Transitie. Ze bieden ruimte en tegelijkertijd houvast. En ze zijn vertaalbaar naar iedereen die verbonden is aan kom Leren.

Schoolplannen

Nu zijn de 19 scholen van kom Leren aan zet om hun schoolplannen te herijken. Voorheen liepen die plannen gelijk op met de strategie van de stichting. De schoolplannen schuiven nu een jaar op en zullen dus ingaan per 2024. Zij kunnen hierdoor vanuit hun praktijk beter aanhaken op de Koers van de stichting.

Het volledige Koersplan 2023-2027 leest u op de pagina Onze Koers.