Organisatie

Onze organisatie

Stichting kom Leren heeft negentien basisscholen in de regio Maastricht-Heuvelland. Zo’n 470 medewerkers verzorgen hier onderwijs aan zo’n 3.800 leerlingen. Onze scholen zijn gelegen in de dorpen met hun eigen tradities én in de levendige stad en buitenwijken van Maastricht. Goed verankerd in de Zuid-Limburgse samenleving.

Het bestuur en onze medewerkers staan samen voor goed onderwijs. We zoeken voortdurend naar verbetering en innovatie. Daarbij houden we oog voor de talenten van medewerkers en helpen ze als professional te groeien n bloeien.

Van verbinding tot Genieten en van plezier tot veiligheid. Onze medewerkers geven iedere dag op eigen wijze invulling en betekenis aan onze missie: samen voor goed onderwijs.