Medezeggenschapsraad

Onze GMR

Stichting kom Leren heeft een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Deze praat en denkt met het bestuur mee over bovenschoolse zaken. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van onze scholen. De GMR heeft een adviserende of instemmende functie. Leden zijn personeelsleden van de diverse scholen en ouders. Op deze pagina tref je relevante stukken met betrekking tot de GMR aan.

GMR schooljaar 2023-2024

De GMR is altijd op zoek naar betrokken nieuwe leden, zowel voor de personeels- als voor de oudergeleding. In samenwerking en goed overleg met het College van Bestuur kun je een belangrijke rol spelen op stichtingsniveau. Laat je stem in ieders belang horen!

Personeelsgeleding

De personeelsgeleding van de GMR bestaat uit Franco Ackermans, Veronique Bekkering, Bert-Jan Overeem (voorzitter), Marilène Lardinois, Rutger Bronsveld, Bart Sluijsmans en Monic van den Broek.

Oudergeleding

De oudergeleding van de GMR bestaat uit Lianne Pijls, Lianneke Ramaekers, Miranca Wintgens, Jhon Miesen, George van den Hove, Kim Spauwen-Kreuwels en Mandy Rouwet (bestuurlijk secretaris).

Heb je vragen aan de GMR?

Mail deze dan aan Miel Duysens (ambtelijk secretaris) via gmr@komleren.nl.

Documenten

Documenten algemeen

Agenda

Notulen

Jaarverslagen GMR