Vertrouwenspersoon

De mens centraal

Binnen onze stichting vinden we het heel erg belangrijk dat iedereen gezien en gehoord wordt. In de meeste gevallen gebeurt dit welhaast automatisch. We zijn betrokken bij elkaar en, zoals een van onze richtinggevers uit het strategisch beleidsplan zegt, stellen de mens centraal.

Het kan echter gebeuren dat het een keer niet gaat, zoals we dat allemaal zouden willen. Uiteraard gaan we er dan van uit dat er collega’s zijn of een leidinggevende is waarmee je hierover kunt praten. En in het geval van kinderen of ouders, dat je een luisterend oor vindt bij een leerkracht  of de directeur van de basisschool, die je helpt zaken bespreekbaar te maken en op te lossen.

Als dat geen soelaas biedt kun je ervoor kiezen contact op te nemen met Inge Ambaum-Jordens (het College van Bestuur), of is de externe vertrouwenspersoon er voor je.

Wanneer ga je naar de externe vertrouwenspersoon?

Zoals gezegd, gaan we ervan uit dat zaken over het algemeen prima besproken en opgelost kunnen worden, maar overal waar mensen samen zijn, kunnen zij last krijgen van ongewenste omgangsvormen en integriteitschendingen. Te denken valt aan pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik.

Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan, al dan niet met hulp van een derde, zoals de leerkracht, de directeur, het CvB of de schoolcontactpersoon. Soms is dat niet genoeg en dan kun je contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. De gesprekken met de externe vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk tenzij er sprake is van een strafbaar feit. Meer informatie is opgenomen in de Klachtenregeling en Regeling vertrouwenspersoon Stichting kom Leren.

Waar helpt de externe vertrouwenspersoon je mee?

De externe vertrouwenspersoon:

  • Biedt de mogelijkheid om op een veilige manier te sparren of advies te vragen over (vermoedens van) integriteitsschendingen of ongewenste omgangsvormen.
  • Biedt een luisterend oor en geeft ruimte aan emotie.
  • Brengt samen het probleem in kaart en helpt een eigen afweging te maken over wel of niet (intern) melden. Uitgangspunt hierbij is, dat het probleem intern binnen de stichting wordt opgelost. Eventueel kan de vertrouwenspersoon de melding naar de stichting doorzetten.
  • Biedt ondersteuning en begeleiding tijdens het proces.
  • Heeft een adviserende en signalerende rol richting het CvB van de stichting en een informerende rol richting de overige medewerkers.

Wie ben ik?

Ik ben Patrick van Well, de externe vertrouwenspersoon voor de Stichting kom Leren. Ik heb een verleden in leidinggevende functies binnen de Logistiek en Customer Service.

Tegenwoordig ben ik NLP- coach en ik houd mij graag bezig met menselijk gedrag begrijpen en vertalen, culturen binnen bedrijven doorgronden, iets ogenschijnlijks complex terugbrengen naar iets simpels, kortom mensen helpen nieuwe invalshoeken te ontdekken en flexibeler te worden.

Coachen en trainen doe ik sinds 2007, dit heb ik ondergebracht in 2 bedrijven: QCC voor teamcoaching en FLXiBL voor individuele coaching.

Ik ben er voor iedereen!

Patrick van Well

tel: 06-46631403

e-mail: pvwell@qccinfo.com