Over kom Leren

Stichting kom Leren heeft negentien basisscholen in de regio Maastricht-Heuvelland. 
Wij staan samen voor goed onderwijs en zoeken voortdurend naar verbetering en innovatie.
Daarbij houden we oog voor de talenten van medewerkers en

helpen ze als professional te groeien en bloeien.

 
Versterking voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van St. kom Leren zocht naar versterking in de vorm van een nieuw lid en een nieuwe voorzitter. De zorgvuldige zoektocht van de sollicitatiecommissie heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen.

 

Met ingang van 1 januari 2023 is Stephan Theunissen toegetreden als lid van de Raad van Toezicht. Stephan is geen onbekende binnen kom Leren. We kennen hem niet alleen vanuit zijn rol als ouder maar ook als GMR-lid van onze stichting. 

En op 1 februari 2023 is Nicole Silverentand gestart bij onze Raad van Toezicht. Na haar inwerkperiode zal zij vanaf 1 augustus 2023 het stokje overnemen van de huidige voorzitter Paul Vossen.

Wij heten Stephan en Nicole van harte welkom!   

 

Gelijktijdig met de start van Stephan hebben we afscheid genomen van Erwin Debie. Na 8 jaren toezichthouder te zijn geweest, sluit het boek kom Leren zich voor hem. We danken Erwin voor alle jaren betrokkenheid, inzet en hart voor onze stichting. 

 

7 februariLees verder
Nieuw kernkindcentrum krijg toepasselijke naam: De Loper

Leerlingen, ouders en medewerkers onthulden vandaag op feestelijke wijze de naam en het beeldmerk van het nieuw te bouwen kernkindcentrum in Maastricht-Oost: De Loper. Een belangrijke mijlpaal voor de kom Leren-basisscholen OBS De Regenboog en ABB Nutsschool, en buitenschoolse opvang Go Nuts en peuteropvang Peanuts van MIK & PIW Groep.

 

De Loper

De naam verwijst naar de Groene Loper, het nieuwe stuk stad bovenop de Koning Willem-Alexandertunnel. Daarnaast refereert de naam aan een loper, een sleutel die altijd past. Hoe anders een deur (of in dit geval: een kind) ook is. Kernkindcentrum De Loper past altijd. Iedereen krijgt een warm welkom.

 

Dromen, durven en doen

Kinderen zijn het grootste goed in KKC De Loper. Ieder kind is intrinsiek gemotiveerd en wil verder komen in het leven. Het is een natuurlijke aanleg, aangewakkerd door aangeboren nieuwsgierigheid. In een veilige en vertrouwde omgeving krijgen kinderen alle ruimte en kans om te groeien en bloeien; ze hebben een stem in wat ze willen leren. Bij KKC De Loper draait het daarom om dromen, durven en doen. Vanuit een krachtige pedagogische grondhouding wordt gekeken naar wat kinderen nodig hebben. Zo wordt een stevige basis gelegd voor de toekomst van kinderen en de kwaliteit van de samenleving van morgen.

 

Op weg naar een nieuw gebouw

In een nieuw gebouw (grenzend aan het Leeuwenpark) gaan de bijna 300 leerlingen van OBS De Regenboog en ABB Nutsschool samen verder. Daarnaast biedt De Loper onderdak aan kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en partners die een belangrijke rol hebben in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Denk aan schoolmaatschappelijk werk, logopedie en kinderfysiotherapie. Naar verwachting opent De Loper eind 2024 haar deuren.

 

Stef Niekamp, bestuursvoorzitter van kom Leren: “In KKC De Loper draait alles om het kind als wordende mens. Daarbij past het systeem zich aan het kind aan, niet andersom. Kinderen groeien tot wereldburgers. Dat doen we op basis van duurzame onderwijskundige en pedagogische keuzes die we samen met MIK & PIW Groep maken. Ik ben er trots op hoe de leerlingen, ouders en beide teams intensief met elkaar samenwerken. Zij bouwen aan de inhoud van dit KKC, op weg naar het nieuwe gebouw als slotstuk van deze ontwikkeling.”

30 septemberLees verder

Werken bij ons

Wil jij werken voor een onderwijsstichting waar je als professional kunt groeien, de arbeidsvoorwaarden goed zijn en je als medewerker écht wordt gezien? Bij kom Leren ben je van harte welkom.

 

Lees meer

Ons strategisch
beleidsplan 2019-2023

Onze missie en visie hebben we verwoord in de drie pijlers: de mens centraal, talentontwikkeling en diversiteit, en de leer- en leefgemeenschap in transitie.

 

Lees meer

Leerkracht stichting kom Leren

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren