Partners

Met wie werken wij samen?

Stichting kom Leren en onze scholen staan midden in de samenleving. We hebben vanuit onze maatschappelijke rol aandacht voor onze (sociale) omgeving en de opdracht om de aan ons toevertrouwde kinderen een optimale voorbereiding op de toekomst te bieden. Dat doen we niet alleen: we werken regelmatig samen met partners en andere organisaties.

Passend Onderwijs

Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden (SWV). Alle schoolbesturen hebben de taak om in gezamenlijkheid voor alle leerlingen, die wonen binnen de regio van het SWV, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden.

Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland

Leergeld Maastricht &Heuvelland wil dat alle kinderen mee kunnen doen aan het leven in de maatschappij en op school. Zij ondersteunen ouders/verzorgers met een laag inkomen bij aanvragen voor sport, cultuur, onderwijs en welzijn.

Stichting Trajekt

Al ruim 30 jaar staat Trajekt voor welzijn in Maastricht en Heuvelland. Trajekt wil mensen ondersteunen zodat ze zelf in staat zijn de regie te nemen over hun leven of omgeving en naar eigen vermogen te participeren in de samenleving. De grootste (structurele) opdrachtgevers van Trajekt zijn gemeenten in het Heuvelland en de gemeente Maastricht. Daarnaast heeft Trajekt incidentele opdrachtgevers zoals scholen, woningcorporaties en fondsen.

Maastricht Sport

Maastricht Sport en onderwijs zijn nauw met elkaar verbonden. In het primair onderwijs wordt op enthousiasmerende wijze de basis gelegd voor een leven lang sporten en bewegen. Op maat gemaakte programma’s die zijn opgesteld met en voor het onderwijs worden ingezet om de jongste inwoners van Maastricht te enthousiasmeren voor sport en beweging. Kinderen ontdekken op school, dankzij de beweegprogramma’s van Maastricht Sport, dat sporten en bewegen leuk is.

Playing for Succes

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 16 jaar. Om sociaal-emotionele redenen loopt het op school, soms tijdelijk, minder lekker dan verwacht. Er komt niet uit wat erin zit. Playing for Success Maastricht draagt bij aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen. Hierdoor worden de schoolprestaties beter.

JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)

Kinderen met overgewicht zitten vaak niet lekker in hun vel. Ze zijn minder fit dan hun leeftijdsgenoten, worden vaker gepest en krijgen later vaak te maken met fysieke problemen. Maar wat kunnen die kinderen daaraan doen? Helemaal niets. JOGG focust zich niet op het kind zelf maar wil op duurzame wijze de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder maken. Om zo gezond eten, sporten, genoeg bewegen en slapen de normaalste zaak van de wereld te maken.

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg zorgt er samen met ouders/verzorgers voor dat kinderen gezond opgroeien. Kinderen worden op verschillende momenten uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Als er vragen zijn, kunnen ouders/verzorgers ook zelf een afspraak maken. Zo wordt de groei en ontwikkeling gevolgd van kinderen van 0 tot 18 jaar. Daarbij wordt gekeken naar alle factoren die de ontwikkeling van het kind beïnvloeden. Naar wat goed gaat. Maar ook naar wat beter kan. Daar gaat de JGZ vervolgens samen met de ouders/verzorgers mee aan de slag. In een team JGZ werken een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistent samen.