Ondersteuningsteam Passend Onderwijs

Ondersteuning in het vormgeven van onderwijs

Binnen kom Leren is het mogelijk om iemand te laten meekijken, meedenken en meedoen in de klas, zodat de leerkracht ondersteuning krijgt in het vormgeven van het onderwijs. Deze ondersteuning wordt geboden door gespecialiseerd personeel van kom Leren, dit noemen we de het Ondersteuningsteam Passend Onderwijs.

Medewerkers van het Ondersteuningsteam Passend Onderwijs

Jill Schreurs MSc.
Orthopedagoog/Psycholoog
j.schreurs@komleren.nl

Jeroen van Dorst
Adviseur Onderwijs
j.vandorst@komleren.nl

drs. Ingrid Provaas
Orthopedagoog/Psycholoog
i.provaas@komleren.nl

drs. Jo Wolfs
Orthopedagoog/Psycholoog
jo.wolfs@komleren.nl

Femke Wackers MSc.
Orthopedagoog/Psycholoog
f.wackers@komleren.nl

Monique Steerneman
Psychologisch pedagogisch assistent
m.steerneman@komleren.nl