Raad van Toezicht

Onze toezichthouders

De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur en houdt toezicht op het functioneren van het college.

Leden van de Raad van Toezicht

  • mevr. drs. N. Silverentand RA (voorzitter)
  • dhr. S. Theunissen (lid)
  • mevr. drs. R. van Zutphen (lid)
  • mevr. mr. A. Wiktor (lid)
  • mevr. E. Dielissen (lid)

De functies en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in dit overzicht.

Documenten

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur handelen op basis van de volgende documenten: