7 februari 2023

Versterking voor de Raad van Toezicht

Versterking voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van St. kom Leren zocht naar versterking in de vorm van een nieuw lid en een nieuwe voorzitter. De zorgvuldige zoektocht van de sollicitatiecommissie heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen.

Met ingang van 1 januari 2023 is Stephan Theunissen toegetreden als lid van de Raad van Toezicht. Stephan is geen onbekende binnen kom Leren. We kennen hem niet alleen vanuit zijn rol als ouder maar ook als GMR-lid van onze stichting.

En op 1 februari 2023 is Nicole Silverentand gestart bij onze Raad van Toezicht. Na haar inwerkperiode zal zij vanaf 1 augustus 2023 het stokje overnemen van de huidige voorzitter Paul Vossen.

Wij heten Stephan en Nicole van harte welkom!

Gelijktijdig met de start van Stephan hebben we afscheid genomen van Erwin Debie. Na 8 jaren toezichthouder te zijn geweest, sluit het boek kom Leren zich voor hem. We danken Erwin voor alle jaren betrokkenheid, inzet en hart voor onze stichting.