College van Bestuur

Het College van Bestuur is het bestuur van de stichting en werkgever van alle medewerkers. Het College van Bestuur legt in eerste instantie verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

 

In het licht van de code goed bestuur handelt het College van Bestuur op basis van het Reglement College van Bestuur. Het reglement bevat bepalingen over de werkwijze, taken en bevoegdheden van het College van Bestuur maar ook richtlijnen voor het hanteren van die taken en bevoegdheden. 

 

De nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur zijn opgenomen in dit overzicht

 

Leden van het College van Bestuur

 

Stef Niekamp, voorzitter CvB Stichting kom Leren Inge Ambaum-Jordens, lid CvB Stichting kom Leren
Stef Niekamp (voorzitter) Inge Ambaum-Jordens (lid)
 
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren