Medezeggenschapsraad

Stichting kom Leren heeft een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Deze praat en denkt met het bestuur mee over bovenschoolse zaken. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van onze scholen. De GMR heeft een adviserende of instemmende functie. Leden zijn personeelsleden van de diverse scholen en ouders. Op deze pagina tref je relevante stukken met betrekking tot de GMR aan. 

 

GMR schooljaar 2022-2023

 

De GMR is altijd op zoek naar betrokken nieuwe leden, zowel voor de personeels- als voor de oudergeleding. In samenwerking en goed overleg met het College van Bestuur kun je een belangrijke rol spelen op stichtingsniveau. Laat je stem in ieders belang horen! 

 

Personeelsgeleding

 

De personeelsgeleding van de GMR bestaat uit Franco Ackermans, Veronique Bekkering, Bert-Jan Overeem (voorzitter), Marilène Lardinois, Cherille Bronckers, Bart Sluijsmans en Monic van den Broek.

 

Oudergeleding

 

De oudergeleding van de GMR bestaat uit Bram Buttiens, Lianne Pijls, Lianneke Ramaekers, Darcy Dautzenberg, Miranca Wintgens, Jhon Miesen en Mandy Rouwet (bestuurlijk secretaris).

 

Heb je vragen aan de GMR?

 

Mail deze dan aan Miel Duysens (ambtelijk secretaris) via gmr apestaart komleren punt nl.

 

 

Documenten

 

Documenten algemeen

 

Agenda

 

Notulen

 

Jaarverslagen GMR

 
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren