Strategie

Strategisch beleidsplan 2019-2023

 

Stichting kom Leren heeft de organisatiekoers in het strategisch beleidsplan 2019-2023 uitgestippeld. Hierin staan onze missie, visie en doelen. Onze ambities hebben we verwoord in drie richtinggevers: de mens centraal, talentontwikkeling en diversiteit, en de leer- en leefgemeenschap in transitie.

 

Stichting kom Leren is een gemeenschap waarin mensen worden gezien en gehoord. Het personeel vormt het kapitaal van de organisatie. We hebben oog voor hun talenten en kwaliteiten. We koesteren onze medewerkers, dagen ze uit en helpen ze groeien als mens en professional.

 

De verscheidenheid van onze scholen vinden we een groot goed, omdat dat aan ouders de mogelijkheid biedt een school te kiezen met een profiel dat aansluit bij hun opvattingen over opvoeding en onderwijs.

 

Stichting kom Leren en onze scholen staan midden in de samenleving. We hebben vanuit onze maatschappelijke rol aandacht voor onze (sociale) omgeving en de opdracht om de aan ons toevertrouwde kinderen een optimale voorbereiding op de toekomst te bieden.

 

We zijn voortdurend op zoek naar verbetering en innovatie. Bovenschoolse samenwerking en kennisdeling stimuleren we. Zo kunnen we de professionaliteit en de hoge (onderwijs)kwaliteit blijven bieden. Nu én in de toekomst.

 

Strategisch Beleidsplan 2019-2023 Stichting kom Leren

Visualisatie SBP 2019-2023

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren